Sankcije uporabnika

Sankcije uporabnika  

 Rumeni karton - javno obvestilo na forumu o prekršku uporabnika

    Rumena kartona - ponovni prekršek uporabnika:

-          Ukinitev vseh ugodnosti uporabnika,

-          Odvzem oddaje oglasov in licitacij,

-          Odvzem sodelovanja na forumu in klepetalnici,

-          Uporabnik lahko še vidi kontaktne podatke ostalih uporabnikov.

  Rdeči karton – popolna blokada uporabnika/onemogočen dostop do ponovne prijave:

Po šestih mesecih brez prekrška se rumeni karton avtomatsko izbriše.