Kategorizacija uporabnikov

Klasifikacija uporabnika: Uporabnik se s prijavo na spletni strani kovine.si tudi klasificira na naslednji način

 Uporabnik* (do 6 mesecev)

-           Oddaja oglase.

-           Sodeluje na licitacijah.

-           Sodeluje na forumu.

-           Sodeluje v klepetelnici.

Uporabnik** (od 6 do 24 mesecev)

-           Enako kot uporabnik*.

-           Lahko oddaja svoje licitacije.

 Uporabnik*** (nad 24 mesecev)

-           Enako kot uporabnik**.

-           Lahko piše novice (v slovenskem jeziku).

-           Lahko trenutno odstrani mali oglas zaradi hujše kršitve, dokler oglasa ne pregleda upravljalec. Uporabnik*** navede razlog zakaj je oglas odstranil (ponaredek, žaljivo besedilo, neprimerne vulgarne fotografije,…) .

 -          Objava novic je lahko le informativne narave. Objava novic v komercialne in reklamne namene ni dovoljena.

 -          Če upravljalec ugotovi, da uporabnik*** namenoma škoduje drugemu uporabiku z izbrisi oglasov, mu upravljalec odvzame zvezdico * (boniteto/ugodnost).

 Upravljavec si pridržuje pravico, da po lastni presoji dodeli ali odvzame kategorizacijo uporabniku ** ali ***.