Splošni pogoji

Splošni pogoji in pravice uporabe spletne strani kovine.si

Upravljavec spletnega portala kovine.si je Kresal Roman njegov kontaktni naslov je Ljubljanska cesta 38, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: upravljavec spletne strani). Spletna stran kovine.si posreduje spletni oglaševalski prostor malih oglasov in reklamnih sporočil ter vzdržuje spletni forum kovine.si. Upravljavec spletne strani ni organizator dražb, ampak zgolj posreduje oglaševalski prostor za male oglase preko katerih se kontaktirajo prodajalci in kupci neposredno in brez posredovanja upravljavca spletne strani kovine.si. Upravljavec spletne strani kovine.si ni dražbar.

Opozorilo: Z uporabo spletne strani kovine.si se strinjate s temi Splošnimi pogoji. Prosimo, da jih pozorno preberite. Uporabnik spletne strani z uporabo spletne strani kovine.si priznava, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja. Uporabnik se zavezuje, da bo ravnal v skladu s Splošnimi pogoji. Če se uporabnik s Splošnimi pogoji ne strinja, naj preneha z uporabo spletne strani kovine.si.

 Spletna stran kovine.si je namenjena oddaji oglasov, licitacijam, oglaševanju, sodelovanju na spletnem forum na področjih  plemenitih kovin, nakita, dragih kamnov, ur, numizmatike, sefov, trezorjev, varovanja, zbirateljstva, licitacij in dražb.

 Vsebina splošnih pogojev: Splošni pogoji in pravila uporabe spletne strani kovine.si (v nadaljevanju: Splošni pogoji) predstavljajo in določajo pravila in pogoje glede:

1.         uporabe spletne strani kovine.si;

2.         registracije uporabnikov;

3.         objave malih oglasov (z ali brez funkcije licitacije);

4.         uporabe spletnega foruma kovine.si;

5.         varstva zasebnosti, osebnih podatkov ter uporaba piškotkov;;

6.         upravičenja ter omejitev odgovornosti upravljavca spletne strani kovine.si; in

7.         avtorske pravice.

 Definicije: Ti Splošni pogoji uporabljajo naslednje definicije:

 •          Uporabnik spletne strani kovine.si je vsaka oseba, ki uporablja spletno strani kovine.si in mu je omogočen ogled spletne strani kovine.si. Za uporabnika spletne strani kovine.si se šteje tudi registrirani uporabnik spletne strani kovine.si.

 •          Uporaba spletne strani pomeni obisk in ogled spletne strani, prijava kot registrirani uporabnik, objava oglasov z ali brez funkcije licitacije, uporabo spletnega foruma in ostale aktivnosti na spletni strani kovine.si.

 •          Registrirani uporabnik spletne strani kovine.si je vsaka oseba, ki se uspešno prijavi kot registrirani uporabnik spletne strani kovine.si ter mu je pod temi Splošnimi pogoji omogočena objava malih oglasov in uporaba spletnega foruma kovine.si.

 •          Uporabnik spletne strani oziroma registrirani uporabnik se z uporabo spletne strani kovine.si, uporabo njenih funkcionalnosti vključno, vendar ne omejeno na, objavo malih oglasov ali uporabo spletnega foruma ali uspešno prijavo kot registrirani uporabnik strinja s Splošnimi pogoji in se zavezuje, da jih bo spoštoval, kakor tudi, da se za razmerje med njim in upravljavcem spletne strani uporabljajo ti Splošne pogoje. Ti Splošni pogoji so vsakemu uporabniku spletne strani kovine.si na voljo na spletni strani kovine.si.

 1.  Pogoji uporabe spletne strani kovine.si

Splošno: Ti splošni pogoji določajo tudi pravila in navodila za uporabi spletne strani kovine.si vključno s tehničnimi postopki za uporabo spletne strani kovine.si, prijavo kot registrirani uporabnik, objavo malih oglasov ter načinom prepoznavanje in popravo napak. Upravljavec spletne strani bo posameznemu uporabniku bo z e-poštnim sporočilom potrdil uspešno prijavo kot registrirani uporabnik ter sklenitev pogodbe glede objave spletnega oglasa in drugih storitev.

Elektronska oblika: Glede uporabe spletne strani kovine.si se elektronska oblika šteje za enakovredno pisni obliki. Spletna stran kovine.si je na voljo le v slovenskem jeziku.

Alternativno reševanje sporov: Upravljavec spletne strani kovine.si trenutno še ne priznava nobenega izvajalca postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Upravljavec v skladu z 4. odstavkom 32. člena Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov na tem mestu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Oglaševanje dela na črno je prepovedano: Oglase lahko oddajo fizične osebe in pravne osebe za zasebno rabo, tj. za prodajo izdelkov, ki so bili kupljeni za zasebno rabo in niso bili kupljeni z namenom nadaljnje prodaje. Oglasi se ne smejo uporabljati za izvajanje gospodarske dejavnosti.

Oglase lahko proti plačilu oddajo tudi gospodarski subjekti za izvajanje gospodarske aktivnosti, če so ustrezno registrirani kot gospodarski subjekt, imajo predmetne gospodarske aktivnosti določene v ustanovitvenem aktu, imajo vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjujejo pogoje, kot jih določa ustrezna zakonodaja, še zlasti Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakon o storitvah na notranjem trgu, Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin, itd.

Če je potrebno posebno dovoljenje ali izpolnjevanje posebnih pogojev morajo fizične osebe ali pravne osebe ali gospodarski subjekti preden oddajo oglas za predmetne izdelke pridobiti vsa potrebna dovoljenja, soglasja in izpolnjevati vse pogoje za prodajo ali nakup predmetnih izdelkov.

 2.  Pogoji za registracijo

Pogoji za registracijo: Uporabnik mora biti za registracijo starejši od 18 let in se mora strinjati s temi Splošnimi pogoji. Uporabnik je pri registraciji dolžan dati vse zahtevane in resnične podatke. Uporabnik se mora strinjati s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik mora ob registraciji izbrati uporabniško ime. Uporabnik oziroma uporabniško ime mora izpolnjevati naslednje pogoje: (i) uporabniško ime še ni zasedeno, (ii) ne nasprotuje Splošnim pogojem ter (iii) ni podobno uporabniškemu imenu že registriranega uporabnika, da bi to lahko povzročilo zmedo (iv) ni žaljivo, sovražno, nestrpno, reklamno (npr. poceni srebro, kupi zlato itd.), ne sme vsebovati domene ali e-poštnemu naslovu, ne sme kršiti pravic tretjih oseb (npr. blagovnih znamk, firm, neregistriranih znakov, itd.), (v) uporabnik še nima uporabniškega imena, (vi) uporabniku ni bil uporabniški račun delno ali v celoti (začasno oziroma trajno) zaklenjen zaradi kršitev Splošnih pogojev, in/ali uporabniško ime uporabnika kot fizične osebe ne sme vsebovati imen, ki bi jih uporabljali uporabniki kot pravne osebe (npr. naložbeno srebro ali zlato, plemenite kovine, urarstvo, zlatarstvo, zlatar, urar, slikar, numizmatika, zbiratelj, zbirateljstvo in podobno).

Geslo: Uporabnik mora varno shraniti geslo za dostop do uporabniškega računa in ga ne sme razkriti tretjim osebam. Če uporabnik sumi oziroma izve, da je prišlo do zlorabe uporabniškega imena, mora takoj spremeniti geslo in obvestiti upravljavca ter ostale uporabnike. Če je prišlo pri zlorabi uporabniškega imena in gesla tudi do uporabe spletne strani kovine.si (npr. z objavo oglasov, komentarjev na forumu, sodelovanje v licitacijah), mora o tem obvestiti upravljavca in vse uporabnike, ki jih zloraba zadeva. Uporabnik je v primeru zlorabe računa sam odgovoren za vso škodo oziroma pravne posledice, ki so posledica zlorabe uporabniškega računa. Uporabniki se zavedajo, da vsa dejanja, ki jih storijo tretje osebe z zlorabo uporabniškega imena in gesla, ne štejejo za veljavno izjavo volje in nimajo nobenega pravnega učinka, razen če jih posamezni uporabnik čigar uporabniško ime in geslo je bilo zlorabljeno takšna dejanja kasneje odobri. Da se o tem izreče, lahko zahteva vsak uporabnik. Upravljavec spletne strani ni odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi zlorabe uporabniškega imena in gesla.

Ukinitev uporabniškega računa: Uporabnik lahko kadarkoli in brez navedbe razloga zahteva ukinitev uporabniškega računa, razen če to ni primerno, ker uporabnika še vedno zavezuje posamezen oglas posredovan preko spletne strani kovine.si oziroma obveznosti iz pogodb, ki so bile sklenjene preko spletne strani kovine.si. Uporabnik mora ukinitev uporabniškega računa zahtevati od upravljavca pisno. Ob ukinitvi uporabniškega računa se uporabniški račun zakleni in se prepreči njegova nadaljnja uporaba.

 Klasifikacija uporabnika: Uporabnik se s prijavo na spletni strani kovine.si tudi klasificira na naslednji način

 Uporabnik* (do 6 mesecev)

Uporabnik** (od 6 do 24 mesecev)

 Uporabnik*** (nad 24 mesecev)

 Upravljavec si pridržuje pravico, da po lastni presoji dodeli ali odvzame kategorizacijo uporabniku ** ali ***.

 3.  Pogoji za male oglase

Splošna pravila: Oglas lahko oddajo le registrirani uporabniki, če imajo zakupljene enote. Vsak oglas mora biti v skladu z ustrezno zakonodajo Republike Slovenije ter v skladu s temi Splošnimi pogoji, in sicer:

•          oglas mora biti v slovenskem jeziku,

•          oglas se mora nanašati izključno na teme, katere so na spletni strani kovine.si, izključujoč odpadne kovine, jedilni pribor, posode in ostale teme, ki so opredeljene v teh splošnih pogoji (glej uvodni del teh splošnih pogojev);

•          oglas lahko vsebuje le opis izdelka, informacije povezane z oglaševanim izdelkom in kontaktne podatke uporabnika,

•          oglas ne sme vsebovati oglasnih, komercialnih ali drugih trženjskih sporočil;

•          oglas ne sme vsebovati povezav do spletnih strani oziroma oglaševati tretjih oseb, ki izvajajo prodajo oziroma nakupovanje plemenitih kovin kot gospodarsko dejavnost

•          oglasno polje "Spletna stran proizvajalca" se lahko uporablja izključno za povezavo do kovnice ali pooblaščenega trgovca/distributerja oglaševanega izdelka,

•          oglas mora biti objavljen v ustrezni kategoriji. Če ustrezna kategorija ne obstaja, je potrebno pred objavo oglasa kontaktirati upravljavca spletne strani, da uredi ustrezno kategorijo;.

•         posamezen oglas lahko vsebuje samo en izdelek oziroma več izdelkov, če spadajo v isto serijo (npr. srebrniki, ki spadajo v isto serijo (Lunarna serija II), so lahko navedeni v istem oglasu le, če so vsi navedeni izdelki enake mase. Če imajo srebrniki iste serije različno maso, morajo biti objavljeni v ločenih oglasih);

•          naslov oglasa ima lahko samo opisne podatke o oglaševanem izdelku. Naslov oglasa ne sme vsebovati besed kot so: akcija, razprodaja, odprodaja, ugodno, najceneje in podobno in ne sme vsebovati cene in kontaktnih podatkov)

•          oglas mora vsebovati prodajno ceno oglaševanega izdelka ali navedbo »cena po dogovoru«;

•       oglas mora vsebovati tudi vse potrebne podatke o značilnostih, prodajnih pogojih, uporabi in namembnosti izdelka ter ostale podatke, ki so potrebni za popoln opis izdelka, kakor tudi podatke, katerih navedba je obvezna po ustrezni zakonodaji Republike Slovenije (npr. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin).

Prepovedano je zlasti: (i) oglaševati ukradene, ponarejene in piratske izdelke (za ponarejene izdelke se smatrajo tudi vsi izdelki, ki imitirajo originalni izdelek in niso jasno/trajno označeni, da so imitacija); (ii) oglaševati prodajo izdelkov, katerih lastniki niso uporabniki sami oziroma oglaševati prodajo izdelkov tretjih prodajalcev oziroma ponudnikov (vključno z gospodarskimi subjekti, ki ne izvajajo gospodarske dejavnosti v Sloveniji), (iii) oglaševati zavajajoče ali neresnično, (iv) oglaševati delo na črno, kot ga opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, (v) podvajanje oglasov oziroma vpisovanje novih oglasov, ki so enaki oziroma zelo podobni starim oglasom, če je bil predhodni oglas izbrisan s strani uporabnika in je od izbrisa preteklo manj kot trideset dni, (vi) za uporabnike kot fizične osebe brisanje oglasa in kasnejša objava enakega/zelo podobnega oglasa pred pretekom časa prikaza oglasa z namenom, da se oglas pojavi na vrhu prve strani oglasov, (vii) oglaševati odpadne kovine, nakit, jedilni pribor, posode in podobno.,

Upravljavec ni dolžan objaviti oglasa oziroma si pridružuje pravico umakniti oziroma odstraniti vsak oglas, ki nasprotuje ustrezni zakonodaji Republike Slovenije ter tem Splošnim pogojem.

Posebna pravila za oglase: Oglase za dodatno opremo lahko objavijo le osebe, ki imajo za to dovoljenje. Oglas mora biti umaknjen takoj, ko je oglaševani izdelek prodan.

Fotografije: Oglas mora vsebovati fotografijo na kateri je jasno viden artikel katerega prodajate,  (i) fotografije prikazujejo le izdelek in z njim povezane dodatke, ki so del prodaje, (ii) imajo uporabniki na fotografijah avtorske pravice, (iii) fotografije ne vsebujejo  kontaktnih  podatkov (npr. telefonske številke, elektronski poštni naslov, naslov spletne strani in podobno) razen v obsegu, ki je potreben za zaščito avtorskih pravic na fotografiji.

Fotografija izdelka mora jasno in resnično predstaviti oglaševani izdelek, ki naj prikaže tako hrbtno kakor tudi sprednjo stran izdelka. Fotografija mora biti avtorsko delo uporabnika.

Izbris oglasa: Oglas lahko uporabnik izbriše kadarkoli razen, če ga še vedno zavezuje . Oglas lahko upravljavec trajno izbriše po poteku veljavnosti  tudi tako, da ga ni možno več obnoviti. Oglas se nahaja v bazi samo dokler se prikazuje, je aktiven. V takšnih primerih se oglas avtomatično izbriše iz baze in ga ni mogoče ponovno obnoviti, zato je potreben ponoven vpis oglasa, če je ta mogoč.

Oglas z licitacijo/dražbo: Uporabnik lahko oglašuje prodajo izdelka tudi tako, da se zaveže, da bo izdelek prodal tistemu kupcu oziroma licitatorju, ki bo v določenem obdobju ponudil najvišjo nakupno ceno (»oglas z licitacijo«). Vsa pravila navedena v tem delu Splošnih pogojev (3. Pogoji za male oglase) veljajo tudi za oglase z licitacijo.

Uporabnik se strinja, da se z objavo oglasa z licitacijo zaveže izdelek prodati tistemu kupcu, ki bo v določenem obdobju ponudil najvišjo nakupno ceno (»oglas z licitacijo«).  Objava oglasa z licitacijo predstavlja pravno veljavno in nepreklicno vabilo nedoločenemu številu oseb k dajanju ponudb za nakup izdelka pod pogoji iz oglasa z licitacijo. Uporabnik je odgovoren za izpolnitev svojih obveznosti iz vabila k dajanju ponudbe ter je zavezan skleniti prodajno pogodbo z licitatorjem, ki na oglas z licitacijo pod tam določenimi pogoji odda ponudbo z najvišjo ceno za oglaševani izdelek ter se zaveže skleniti prodajno pogodbo. Licitator z odgovorom na oglas z licitacijo oziroma sodelovanjem v licitaciji odda pravno veljavno ponudbo k sklenitvi prodajne pogodbe pod pogoji iz ponudbe ter tam določene nakupne cene in pogoji iz oglasa z licitacijo. Pogodba je sklenjena, ko uporabnik licitatorju sporoči, da je oddal najboljšo ponudbo na oglas z licitacijo. V primeru neizpolnitve svojih obveznosti uporabnik in licitator odškodninsko odgovarjata.

Uporabnik mora v oglasu z licitacijo oziroma upravljavcu sporočiti telefonsko številko, na kateri je dosegljiv kupcu. Če uporabnik telefonsko številko sporoči upravljavcu, uporabnik s tem dovoljuje upravljavcu, da številko sporoči kupcu. Licitator mora v roku 24 ur po zaključku licitacije kontaktirati uporabnika. Če licitator v tem roku ne kontaktira ponudnika, uporabnik ni več zavezan sprejeti ponudbo in skleniti prodajne pogodbe ter lahko razveljavi oglas z licitacijo ter objavi nov oglas za licitacijo oglaševanega izdelka.

Uporabnik in licitator svoje obveznosti in pravice urejata samostojno, vendar ne v nasprotju z obveznostmi in pravicami določenimi v teh Splošnih pogojih. Njune obveznosti in pravice se presojajo tudi v skladu z ustrezno zakonodajo še zlasti Obligacijskim zakonikom in, če se ta uporablja, Zakonom o varstvu potrošnikov. Uporabnik se strinja, da lahko licitator odstopi od svoje ponudbe, če je bil uporabnikov oglas zavajajoč ali neresničen (npr. izdelek je oglaševan kot nov, čeprav je star). Licitator se ne more sklicevati na napake na izdelku, katere je uporabnik opisal v oglasu z licitacijo oziroma so bile licitatorju znane.

Omejitve pri oglasih z licitacijo/dražbo: Uporabnik mora pri oddaji oglasa z licitacijo upoštevati naslednje omejitve. Uporabnik ne sme in ne more dati ponudbe na svoj oglas z licitacijo. V primeru zlorabe licitacije (npr. uporabnik uporablja več uporabniških imen in sodeluje na svoji licitaciji), lahko upravljavec blokira vse uporabnike.. Obdobje v katerem lahko licitatorji oddajo svoje ponudbe na oglas z licitacijo je omejen na največ 30 (trideset) dni vključno z dnem objave oglasa z licitacijo.

Uporabnik ima lahko objavljeno samo eno licitacijo s pridržano ceno, po preteku licitacije lahko objavi ponovno licitacijo s pridržano ceno oziroma neomejeno število licitacij, če je začetna cena 0,00 EUR (nič evrov in nič centov), za poslovne partnerje in dražbe ni omejitve pri licitacijah s pridržano ceno.

Samostojna objava licitacij/dražb: Uporabnik lahko v primeru samostojne objave licitacij objavi neomejeno število licitacij na teden ob poljubnem času. Uporabnik sam izbere, kdaj licitacija postane aktivna in čas zaključka licitacije. Prav tako uporabnik sam poskrbi, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki veljajo za objavo licitacij. Samostojna objava licitacij je možna za vse pravne osebe, ki so registrirani uporabniki in imajo aktiven uporabniški račun (registracija je brezplačna za vse uporabnike) spletne strani kovine.si. Prav tako omogočamo možnost samostojne objave licitacij izbranim fizičnim osebam (posameznikom), ki so aktivni uporabniki spletne strani že vsaj šest mesecev (aktivni uporabnik je uporabnik, ki objavlja oglase in/ali sodeluje na forumu).

Samostojno objavo licitacij si uporabnik pridobi po preteku šestih mesecev (brez prekrška), ali, ko si pridobi naziv uporabnik**.

Vsebina oglasa z licitacijo/dražbo: Vsebina oglasa z licitacijo je vnaprej določena s tehničnimi postopki preko spletne strani kovine.si. Vsebina oglasa zajema naslov, besedilo, ceno, čas trajanja oglasa z licitacijo, fotografije in kontaktne podatke. Uporabnik mora pri določitvi vsebine oglasa slediti naslednjim navodilom in pravilom.

Naslov je kratek naziv oglaševanega izdelka, ki naj bo kar se da kratek in naj odraža vsebino licitacije (npr. 10 x srebrnik Dunajski filharmoniki). Besedilo licitacije zajema opis artikla, stanje artikla (tj. podroben opis stanja artikla tudi na primer poškodbe, napake), način prevzema artikla (npr. osebni,  po pošti, kombinacija), kraj prevzema artikla (tj. kraj, kjer je možen prevzem izdelka, oziroma opomba, da je možen samo osebni prevzem artikla, tj. izdelka ne pošiljate po pošti), strošek prevzema artikla (tj. poštni stroški), način plačila (npr. ob prevzemu, po pošti), kontaktni podatki (npr. telefonska številka in/ali e-poštni naslov). Cena oglasa z licitacijo mora biti določena na naslednji način bodisi kot začetna cena 0,00 EUR (nič evrov in nič centov), kar pomeni, da se licitacija začne na ničli in ponudniki licitirajo do željene cene, bodisi kot pridržana cena, kar pomeni minimalno oziroma začetna cena, za katero ste kot uporabnik pripravljeni prodati ponujeni artikel, bodisi kot cena za takojšen nakup (tj. cena, po kateri je uporabnik pripravljen takoj prodati oglaševani izdelek, kar pomeni, da se z oddajo ponudbe po tej ceni licitacija zaključi - vnos cene za takojšen nakup ni obvezen - vnos cene za takojšen nakup lahko prepreči, da bi ponujeni artikel dosegel najvišjo možno ceno, ker licitatorji vidijo vrednost, na katero ponudnik ceni ponujeni artikel).

 Čas trajanja oglasa z licitacijo se navede v obdobju v katerem uporabnik sprejema ponudbe licitatorjev na oglas z licitacijo, pri čimer je največji obseg trajanja licitacije 30 (trideset) dni in mora zadnji trenutek biti določen na točno uro na dan na katerega se oglas z licitacijo zaključi. Zadnji trenutek oglasa z licitacijo se podaljša za 1 (eno) dodatno minuto, če v zadnji 1 (eno) minuti pred zaključkom oglasa z licitacijo nekdo odda ponudbo. Če se čas trajanja licitacije podaljša, se zadnji trenutek oglasa z licitacijo izteče, ko poteče 1 (ena) dodatna minuta od oddaje zadnje ponudbe. Če je v tem času oddana nova ponudba, se čas trajanja licitacije podaljša še za 1 (eno) dodatno minuto od oddaje zadnje ponudbe.

Ostali pogoji: Uporabnik lahko kot ostale pogoje določi tudi najmanjši ali najvišji možen dvig cene za izboljšanje ponudbe na oglas z licitacijo (npr. najmanjši možen dvig cene je 0,10 EUR (nič evrov in deset centov).

Fotografija izdelka mora jasno in resnično predstaviti oglaševani izdelek, ki naj prikaže tako hrbtno kakor tudi sprednjo stran izdelka. Fotografija mora biti avtorsko delo uporabnika.

Kontaktni podatki uporabnikov, ki objavljajo oglas z licitacijo za zasebne namene so: ime in priimek oziroma firma ter njena kontaktna oseba, e-poštni naslov, uporabniško ime in telefonska številka. Kontaktni podatki teh uporabnikov so vidni samo  uredništvu. Kontaktni podatki uporabnikov, ki objavljajo oglas ali oglas z licitacijo v okviru izvajanja gospodarske dejavnosti so: firma, sedež, poslovni naslov, registrski organ, matična številka, davčna številka, DDV številka (če je potrebno), pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov, kontaktna oseba, e-poštni naslov, uporabniško ime in telefonska številka ter katerikoli drugi podatki, ki jih morajo ti subjekti razkriti v skladu z ustrezno zakonodajo. Kontaktni podatki teh uporabnikov so javno vidni in dostopni.

Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca.

Plačljivost oglasov: Objava oglasov je plačljiva za fizične in pravne osebe za zasebno rabo. (tj. za prodajo izdelkov, ki so bili kupljeni za zasebno rabo in niso bili kupljeni z namenom nadaljnje prodaje).

Objava oglasov je plačljiva za gospodarske subjekte (tj. subjekte, ki objavljajo oglase v okviru izvajanja gospodarskih aktivnosti). Cena, pogoji plačila ter način plačila so razvidni iz cenika, dostopnega na spletni strani kovine.si. Objava dražbe je plačljiva za vse uporabnike. Pridržujemo si pravico do spremembe cen z vnaprejšnjo objavo spremembe cen na spletni strani kovine.si.

V primerih, ko je upravljavec pri upravljanju spletne strani ravna dolžan ravnati v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot), bo potrošnikom zagotavljal vse pravice, če ni drugače določeno s temi Splošnimi pogoji. Uporabnik, ki se šteje tudi za potrošnika, se glede na naravo storitve, ki se izvaja na spletnem mestu, potrjuje in soglaša s tem, da nima pravice do 14-dnevnega odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo brez navedbe razloga.

 4.  Pogoji uporabe spletnega foruma kovine.si

 Forum je namenjen vsem uporabnikom, ki želijo izmenjevati mnenja, ideje,ter razmišljanja na teme katere so ponujene na spletni strani kovine.si. Vsak uporabnik foruma se strinja, da bo spoštoval Splošne pogoje in naslednje pogoje uporabe spletnega foruma kovine.si:

•          objave morajo biti na temo kovin oziroma tem, ki se navedeni v teh splošnih pogojih (glejte uvodni del teh splošnih pogojev), ter naj sledijo posamezni temi

•          objave morajo biti v slovenskem jeziku;

•          prepovedana je objava sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, nestrpno, opravljivo ali katerokoli drugo vsebino, ki je nasprotju z veljavno zakonodajo;

•          prepovedano je spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva, razdora ali nestrpnosti ali spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti;

•          prepovedana je objava sporočil oziroma vsebine, ki krši pravice tretjih oseb (npr. osebnostne pravice, avtorske pravice, pravice industrijske lastnine);

•          objave na forumu morajo biti spoštljive do drugih uporabnikov tudi, ko se ne strinjate z njihovo objavo;

•          uporaba velikih črk je namenjena poudarjanju določenega dela besedila oziroma določene besede in se ne sme uporabiti za celotno besedilo objave oziroma se pretirano uporabljati;

•          enako objavo lahko objavite samo v enem delu foruma;

•          uporabnik lahko objavi le besedilo, ki ga je napisal sam ali za katerega ima dovoljenje avtorja besedila. Objava avtorskih del drugih avtorjev ni dovoljena in za objavo odgovarja uporabnik foruma, ki je sporočilo objavil. Uporaba besedila drugih uporabnikov ni dovoljena

•          prepovedana so reklamna oziroma komercialna sporočila v kakršnikoli obliki;

•          administrator in moderatorji imajo pravico izbrisati, premakniti in/ali popraviti objavo, ki je v nasprotju s pravili foruma.

Upravljavec spletne  strani kovine.si si pridržuje, da:

•          umakne, premakne oziroma izbriše objave, ki kršijo Splošne pogoje in tu navedena pravila uporabe spletnega foruma kovine.si;

•          uporabniku, ki grobo krši ali večkrat krši tu navedena pravila spletnega foruma kovine.si prepreči dostop do spletne strani, spletnega foruma kovine.si oziroma blokira njegovo uporabniško ime, izbriše uporabnikov račun in ga odjavi kot registriranega uporabnika;

•          umakne, premakne oziroma izbriše temo, komentarje, objave, ki bi nasprotovala tu navedenim pravilom spletnega foruma kovine.si; in

•          prepreči uporabniku uporabo spletne strani (npr. dostop do spletne strani in spletnega foruma na kovine.si), če uporabnik škoduje spletni strani kovine.si, njenemu upravljavcu, ali drugim uporabnikom spletne strani.

 5.  Varstvo zasebnosti, osebnih podatkov ter uporaba piškotkov

Varstvo zasebnosti in osebnih podatkov:

Z uporabo spletne strani prostovoljno ter izrecno soglašam in dovoljujem, da se upravljavcu spletne strani kovine.si (upravljavec osebnih podatkov) v skladu z 8. in 10. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) posredujejo moji zgoraj navedeni osebni podatki, ter jih upravljavec spletne strani kovine.si uporabi in obdeluje z namenom vključno, vendar ne omejeno na:

•          uporabe spletne strani (tj. objava malih oglasov, sodelovanje v licitacijah, sodelovanje na forumu);

•          posredovanja elektronske pošte na upravljavčev zgoraj navedeni elektronski poštni naslov (e-mail) za namene neposrednega trženja in sicer obveščanja o novih ponudbah na temo plemenitih kovin oziroma tem, ki se navedeni v teh splošnih pogojih (glejte uvodni del teh splošnih pogojev) spletni strani kovine.si, kar vključuje tudi pošiljanje obvestil, novic, reklamnega gradiva revij in vabil ter podobno, in izrecno priznavam, da sem s tem tudi seznanjen.

Uporaba osebnih podatkov je nujna za prijavo kot registrirani uporabnik spletne strani kovine.si ter objavo malih oglasov z ali brez licitacije.

Vsak uporabnik lahko kadarkoli zahtevam vpogled v moje osebne podatke, ki se nahajajo v zbirki osebnih podatkov, ter zahtevam njihov prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje te rizbris. Prav tako lahko zahtevam, da upravljavec moje osebne podatke preneha uporabljati in obdelovati za namene neposrednega trženja, med drugim tudi tako, da upravljalcu spletne strani kovine.si pošljem e-pošto z besedo “odjava iz sistema neposrednega trženja ” ter mojimi identifikacijskimi podatki, če so ti potrebni.. Osebni podatki se bodo obdelovali toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego zgoraj navedenega namena neposrednega trženja, oziroma do mojega izrecnega preklica.

Upravljavec obdeluje in hrani osebne podatke uporabnika v obdobju, ko bo uporabnik uporabljal spletno stran in tudi po poteku tega obdobja, če je to potrebno za zavarovanje interesov drugih uporabnikov oziroma upravljavca spletne strani, oziroma do preklica s strani uporabnika.

O piškotkih: Namestitev piškotkov na spletni strani kovine.si je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah, ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES).

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Piškotki so uporabljeni za identifikacijo obiskovalca in nam pomagajo razumeti vaše obnašanje na spletni strani, kar nam pripomore k razumevanju navad obiskovalcev in nudenju boljše uporabniške izkušnje. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni strani je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Podatki, ki jih pridobimo na račun piškotka so anonimni in niso vezani na vaše osebne podatke - ne omogočajo nam identifikacije uporabnika, temveč so generične narave.

Upravljavec spletne strani bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletne strani pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletni strani kovine.si obveščen, s kakšnim namenom se shranjujejo določeni piškotki in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel.

Poleg piškotkov, ki nam omogočajo pregled statistike in obnašanja obiskovalcev, se nahajajo tudi piškotki, ki so nujno potrebni za registrirane uporabnike spletne strani, ki služijo identifikaciji in možnosti prijave uporabnika. Piškotke ločimo med "sejne" in "trajne". Sejni se shranijo na vaš računalnik za čas trajanja seje - odvisno od nastavitev strežnika, medtem ko trajni trajajo do fizičnega izbrisa (navodila se nahajajo na povezavah spodaj), ali do datuma, ki je določen za potek piškotka. Na spletni strani se nahajajo samo piškotki, ki so lastni spletni strani in služijo za prepoznavanje uporabnikov, pomoč pri registraciji, ohranjanje prijavne seje, obvestilo o EU direktivi in piškotki Google Analytics, s katerimi merimo obiskanost naše spletne strani.

Če piškotke onemogočite, boste registrirani uporabniki imeli težave pri ogledu spletne strani.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletna strani kovine.si

IZDAJATELJ

OZNAKA PIŠKOTKA

NAMEN

ČAS PIŠKOTKA

Google Analytics

utma

parameter za vodenje statistik ogleda strani na kovine.si

730 dni

Facebook

različno

parameter za prikaz Facebook like box vtičnika

730 dni

Kovine.si

PHPSESSID

parameter, ki omogoča registracijo stranke

do konca seje


Onemogočanje piškotkov: Piškotke lahko onemogočite tudi preko nastavitev spletnega brskalnika, ki ga uporabljate za ogled spletnih strani na vašem osebnem računalniku. Več informacij lahko pridobite na sledečih povezavah:

•          Chrome

•          Firefox

•          Internet Explorer

•          Opera (stran v angleškem jeziku)

•          Safari (stran v angleškem jeziku)

Dovoljeni piškotki: Z uporabo spletne strani kovine.si se bodo uporabljali le tisti piškotki, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje spletne strani in za uporabo katerih ni potrebno izrecno soglasje. Preostali piškotki za uporabo katerih potrebujemo vašo soglasje bodo uporabljeni le potem, ko nam boste dali ustrezno soglasje.

6.  Upravičenja ter omejitev odgovornosti upravljavca spletne strani kovine.si

 Upravičenja upravljavca: V primeru, da uporabnik (i) ne izpolnjuje pogojev, obveznosti iz teh Splošnih pogojev oziroma jih krši, (ii) z objavami škodi ali nasprotuje namenu spletne strani kovine.si ali interesom upravljavca spletne strani tako, da mu povzroča ali grozi s škodo; (iii) več kot eno leto ni uporabil uporabniškega računa; (iv) pri registraciji ali v oglasu poda zavajajoče ali neresnične podatke; (v) ne spoštuje svojih obveznosti iz oglasov ali oglasov z licitacijo oziroma iz pogodb, ki so bile sklenjene preko spletne strani kovine.si; je upravljavec spletne strani upravičen, da:

•          uporabniku (i) ne dovoli prijave kot registrirani uporabnik, (ii) zaklene ali izbriše že prijavljen uporabniški račun, ali (iii) trajnoali začasno prepreči dostop do uporabniškega računa, če njegov uporabnik z uporabo spletne strani:

•          zahteva, da uporabnik zamenja izbrano uporabniško ime oziroma ga prenese na tretjo upravičeno osebo;

•          onemogoči, spremeni, odstopi uporabniško ime uporabniku, če ta krši pravice tretjih oseb;

•          ne dovoli objave oziroma umakne ali izbriše že objavljen oglas, če je oglas v nasprotju z ustrezno zakonodajo Republike Slovenije oziroma krši te Splošne pogoje;

•          razpolaga s pravicami (tj. proda, odda v najem) in lastništvom spletne strani kovine.si ter njeno vsebino, podatki, ter bazo uporabnikov;

•          razkrije podatke o uporabnikih pristojnim javnim organom Republike Slovenije na njihovo zahtevo ali, če je to potrebno zaradi prijave kršitev zakonodaje Republike Slovenije.

Spremembe spletne strani: Upravljavec spletne strani kovine.si si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni oziroma posodobi namen, funkcionalnost, vsebino in izgled spletne strani kovine.si kadarkoli z ali brez razloga, z ali brez predhodnega obvestila, prekine delovanje spletne strani kovine.si za določen oziroma nedoločen čas. Posamezni uporabnik se zaveda, da se lahko spletna stran kovine.si spremeni oziroma posodobi v skladu s prej navedenim.

Spremembe splošnih pogojev: Upravljavec spletne strani kovine.si si pridržuje pravico spremeniti predmetne Splošne pogoje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so in bodo dosegljivi na spletni strani kovine.si. Uporabnik spletne strani kovine.si se zavezuje, da bo ob vsakokratni uporabi spletne strani kovine.si, pred objavo malih oglasov oziroma uporabo spletnega foruma kovine.si preveril vsakokrat veljavne Splošne pogoje, ki bodo objavljeni na spletni strani kovine.si. Posamezni uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletne strani kovine.si strinja s spremenjenimi oziroma vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji.

Omejitev odgovornosti upravljavca

Upravljavec strani nima nadzora nad in ne zagotavlja obstoja, kakovosti, varnosti ali zakonitosti predmeta oglaševanja, resnice ali točnosti vsebine oglasa, sposobnosti prodajalcev za prodajo predmetov, ter sposobnosti kupcev plačati za predmete in da bo kupec ali prodajalec dejansko izvedel transakcijo ali vrnil izdelek.

Uporabniki spletne strani kot prodajalci in kupci sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci z uporabo spletne strani kovine.si, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

Izključitev odgovornosti: Upravljavec spletne strani kovine.si ne odgovarja in si s temi Splošnimi pogoji do obsega, ki je dovoljen po veljavni zakonodaji, izključuje odgovornost:

•          za podatke, ki jih zagotovijo uporabniki spletne strani kovine.si, razen v primerih, ki jih določa ustrezna zakonodaja Republike Slovenije;

•          za podatke, ki se nahajajo na spletni strani kovine.si, oziroma dejavnost uporabnikov, če so uporabniki te podatke dali oziroma dejavnost izvajali na lastno zahtevo, samostojno in brez neposrednega nadzora upravljavca spletne strani;

•          za nadzor ali hrambo podatkov, ki jih pošilja ali hrani, ali dejavno raziskovati okoliščin, nakazujočih na protipravnost podatkov, ki jih zagotavlja uporabnik spletne strani;

•          za povzročeno škodo, posredno ali neposredno, zaradi izpada delovanja, nedostopnosti spletne strani zaradi vzdrževalnih oziroma ostalih del/vzrokov oziroma zaradi umika oglasa/licitacije/objav v forumu;

•          za izpolnitev obveznosti iz pogodb in oglasov, ki si bili sklenjeni oziroma ponujeni preko spletne strani kovine.si. Vsi spori, ki nastanejo izvirajoč iz oziroma v zvezi z oglasi ali sklenjenimi pogodbami se urejajo direktno med ponudniki oziroma prodajalci in povpraševalci po ponudbi oziroma kupci;

•          za uporabo spletne strani kovine.si s strani posameznega uporabnika oziroma za objave in objave posameznih uporabnikov na spletni strani kovine.si za vsebino povezav, ki so objavljene na spletni strani kovine.si, oziroma za spletna mesta oziroma vsebino spletnih mest na katera vodijo povezave na spletni strani kovine.si;

•          za vsebino, komentarje, objave, male oglase, licitacije posameznih uporabnikov. Vsak uporabnik z objavo oglasa, objave v forumu ali licitacije potrjuje, da je prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in da objavljena vsebina v obliki besedil in       slik/fotografij nikakor ne krši Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) ali katerikoli drug zakon, ki določa pogoje uporabe gradiv in podobno;

•          za tehnične težave, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje spletne strani in s tem povezane napake oziroma težave z delovanjem sistema licitacije, in so takšne težave izven obsega in nadzora upravljavca.

•          za nastalo škodo zaradi virusov ali druge škodljive programske opreme, pridobljenih z dostopom ali povezovanjem z našimi storitvami

Prijava kršitev: Upravljavec ni dolžan in tudi ne nadzoruje, preverja in raziskuje ali uporabniki uporabljajo spletno stran v skladu s temi Splošnimi pogoji ter skladno z ustrezno zakonodajo in/ali uporabniki z uporabo spletne strani kršijo pravice tretjih oseb. Prijavo prej navedenih morebitnih kršitev sporočite upravljavcu na e-poštni naslov info@kovine.si. Po prejetju obvestila bomo preverili utemeljenost prijave in, če bo ta utemeljena, nemudoma poskrbeli, da se uporabniku onemogoči uporaba spletne strani kovine.si oziroma se odstranijo vsi podatki na spletni strani kovine.si, ki predstavljajo kršitev.

 Uporabnikovo soglasje: Vsak uporabnik spletne strani kovine.si priznava oziroma se strinja, da:

•          je odgovornost upravljavca izključena kot je določeno zgoraj pod točko »Izključitev odgovornosti«;

•          uporablja spletno stran kovine.si na lastno zahtevo, samostojno in na lastno odgovornost ter spletne strani kovine.si ne uporablja po pooblastilu oziroma pod nadzorom upravljavca spletne strani;

•          kot fizična oseba uporablja spletno stran kovine.si za zasebno oziroma domačo rabo in ne za opravljanje gospodarske dejavnosti;

•          kot gospodarski subjekt uporablja spletno stran kovine.si za oglaševanje oziroma izvajanja gospodarske dejavnosti kot ustrezno registriran gospodarski subjekt, ki ima predmetne gospodarske aktivnosti določene v ustanovitvenem aktu, ima vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjuje pogoje, kot jih določa ustrezna zakonodaja še zlasti Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakon o storitvah na notranjem trgu, Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin, itd.;

•          je odgovoren za lastno uporabo in lastno vsebino, komentarje, objave, male oglase, licitacije na spletni strani kovine.si oziroma spletnem forumu kovine.si;

•          se v primeru vdora v bazo foruma in/ali razkritja podatkov baze, odpoveduje vsem zahtevkom in ne bo sprožil kakršnegakoli postopka proti upravljavcem spletne strani kovine.si in spletnega foruma kovine.si.;

•          bo v primeru, da izve za protipravno dejavnost oziroma vsebino, komentarje, objave, male oglase, licitacije na spletni strani kovine.si oziroma spletnem forumu kovine.si o tem takoj obvestil upravljavca spletne strani;

•          bo v primeru, da njegovo uporabniško ime krši pravice tretjih oseb na njihovo zahtevo prenesel uporabniško ime na tretje osebe oziroma opustil uporabo uporabniškega imena.

7.  Avtorske pravice

 Spletna stran kovine.si ter njena vsebina predstavljajo avtorsko delo na katerem ima izključne materialne avtorske pravice upravljavec spletne strani kovine.si. Upravljavec spletne strani kovine.si prepoveduje uporabo avtorskih del, ki so del ali se nahajajo spletni strani kovine.si oziroma njeni vsebini.

Spletna stran kovine.si oziroma določena njena vsebina je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, … oziroma katerakoli druga uporabo spletne strani kovine.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedana. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno stran kovine.si izrecno soglaša in se strinja, da v vsebinsko, časovno in krajevno neomejeno ter izključno prenese vse svoje materialne avtorske pravice na avtorskih delih, ki so del ali se nahajajo na spletni strani kovine.si, malih oglasih, fotografijah, ki se nahajajo v malih oglasih, ali komentarjih na spletnem forumu kovine.si, na upravljavca ter tudi dovoljuje upravljavcu izkoriščanje teh materialnih avtorskih pravic in njihov prenos naprej na tretje osebe. Materialne avtorske pravice, ki se prenašajo, zajemajo (zlasti) pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti in pravico predelave.

Predmetni prenos avtorskih pravic je brezplačen.

 

Ivančna Gorica, dne 1.7.2016