Oglasi

Splošna pravila: Oglas lahko dajo le registrirani uporabniki. Vsak oglas mora biti v skladu z ustrezno zakonodajo Republike Slovenije ter v skladu s temi Splošnimi pogoji, in sicer:

•          oglas mora biti v slovenskem jeziku,

•          oglas se mora nanašati izključno na teme, katere so na spletni strani kovine.si, izključujoč odpadne kovine, jedilni pribor, posode in ostale teme, ki so opredeljene v teh splošnih pogoji (glej uvodni del teh splošnih pogojev);

•          oglas lahko vsebuje le opis izdelka, informacije povezane z oglaševanim izdelkom in kontaktne podatke uporabnika,

•          oglas ne sme vsebovati oglasnih, komercialnih ali drugih trženjskih sporočil;

•          oglas ne sme vsebovati povezav do spletnih strani oziroma oglaševati tretjih oseb, ki izvajajo prodajo oziroma nakupovanje plemenitih kovin kot gospodarsko dejavnost

•          oglasno polje "Spletna stran proizvajalca" se lahko uporablja izključno za povezavo do kovnice ali pooblaščenega trgovca/distributerja oglaševanega izdelka,

•          oglas mora biti objavljen v ustrezni kategoriji. Če ustrezna kategorija ne obstaja, je potrebno pred objavo oglasa kontaktirati upravljavca spletne strani, da uredi ustrezno kategorijo;.

•          posamezen oglas lahko vsebuje samo en izdelek oziroma več izdelkov, če spadajo v isto serijo (npr. srebrniki, ki spadajo v isto serijo (Lunarna serija II), so lahko navedeni v istem oglasu le, če so vsi navedeni izdelki enake mase. Če imajo srebrniki iste serije različno maso, morajo biti objavljeni v ločenih oglasih);

•          naslov oglasa ima lahko samo opisne podatke o oglaševanem izdelku. Naslov oglasa ne sme vsebovati besed kot so: akcija, razprodaja, odprodaja, ugodno, najceneje in podobno in ne sme vsebovati cene in kontaktnih podatkov)

•          oglas mora vsebovati prodajno ceno oglaševanega izdelka ali navedbo »cena po dogovoru«;

•          oglas mora vsebovati tudi vse potrebne podatke o značilnostih, prodajnih pogojih, uporabi in namembnosti izdelka ter ostale podatke, ki so potrebni za popoln opis izdelka, kakor tudi podatke, katerih navedba je obvezna po ustrezni zakonodaji Republike Slovenije (npr. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin).

Prepovedano je zlasti: (i) oglaševati ukradene, ponarejene in piratske izdelke (za ponarejene izdelke se smatrajo tudi vsi izdelki, ki imitirajo originalni izdelek in niso jasno/trajno označeni, da so imitacija); (ii) oglaševati prodajo izdelkov, katerih lastniki niso uporabniki sami oziroma oglaševati prodajo izdelkov tretjih prodajalcev oziroma ponudnikov (vključno z gospodarskimi subjekti, ki ne izvajajo gospodarske dejavnosti v Sloveniji), (iii) oglaševati zavajajoče ali neresnično, (iv) oglaševati delo na črno, kot ga opredeljuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, (v) podvajanje oglasov oziroma vpisovanje novih oglasov, ki so enaki oziroma zelo podobni starim oglasom, če je bil predhodni oglas izbrisan s strani uporabnika in je od izbrisa preteklo manj kot trideset dni, (vi) za uporabnike kot fizične osebe brisanje oglasa in kasnejša objava enakega/zelo podobnega oglasa pred pretekom časa prikaza oglasa z namenom, da se oglas pojavi na vrhu prve strani oglasov, (vii) oglaševati odpadne kovine, nakit, jedilni pribor, posode in podobno.,

Upravljavec ni dolžan objaviti oglasa oziroma si pridružuje pravico umakniti oziroma odstraniti vsak oglas, ki nasprotuje ustrezni zakonodaji Republike Slovenije ter tem Splošnim pogojem.

Posebna pravila za oglase: Oglase za dodatno opremo lahko objavijo le osebe, ki imajo za to dovoljenje. Oglas mora biti umaknjen takoj, ko je oglaševani izdelek prodan.

Fotografije: Oglas mora vsebovati fotografijo na kateri je jasno viden artikel katerega prodajate,  (i) fotografije prikazujejo le izdelek in z njim povezane dodatke, ki so del prodaje, (ii) imajo uporabniki na fotografijah avtorske pravice, (iii) fotografije ne vsebujejo  kontaktnih  podatkov (npr. telefonske številke, elektronski poštni naslov, naslov spletne strani in podobno) razen v obsegu, ki je potreben za zaščito avtorskih pravic na fotografiji.

Fotografija izdelka mora jasno in resnično predstaviti oglaševani izdelek, ki naj prikaže tako hrbtno kakor tudi sprednjo stran izdelka. Fotografija mora biti avtorsko delo uporabnika.

Izbris oglasa: Oglas lahko uporabnik izbriše kadarkoli razen, če ga še vedno zavezuje . Oglas lahko upravljavec trajno izbriše po poteku veljavnosti  tudi tako, da ga ni možno več obnoviti. Oglas se nahaja v bazi samo dokler se prikazuje, je aktiven. V takšnih primerih se oglas avtomatično izbriše iz baze in ga ni mogoče ponovno obnoviti, zato je potreben ponoven vpis oglasa, če je ta mogoč.

Plačljivost oglasov: Objava oglasov je brezplačna za fizične in pravne osebe za zasebno rabo. (tj. za prodajo izdelkov, ki so bili kupljeni za zasebno rabo in niso bili kupljeni z namenom nadaljnje prodaje).

Objava oglasov je plačljiva za gospodarske subjekte (tj. subjekte, ki objavljajo oglase v okviru izvajanja gospodarskih aktivnosti). Cena, pogoji plačila ter način plačila so razvidni iz cenika, dostopnega na spletni strani kovine.si. Objava dražbe je plačljiva za vse uporabnike. Pridržujemo si pravico do spremembe cen z vnaprejšnjo objavo spremembe cen na spletni strani kovine.si.

Za dodatne informacije se obrnite na upravljalca.