Licitacija / Dražba

Oglas z licitacijo/dražbo: Uporabnik lahko oglašuje prodajo izdelka tudi tako, da se zaveže, da bo izdelek prodal tistemu kupcu oziroma licitatorju, ki bo v določenem obdobju ponudil najvišjo nakupno ceno (»oglas z licitacijo«). Vsa pravila navedena v tem delu Splošnih pogojev (3. Pogoji za male oglase) veljajo tudi za oglase z licitacijo.

Uporabnik se strinja, da se z objavo oglasa z licitacijo zaveže izdelek prodati tistemu kupcu, ki bo v določenem obdobju ponudil najvišjo nakupno ceno (»oglas z licitacijo«).  Objava oglasa z licitacijo predstavlja pravno veljavno in nepreklicno vabilo nedoločenemu številu oseb k dajanju ponudb za nakup izdelka pod pogoji iz oglasa z licitacijo. Uporabnik je odgovoren za izpolnitev svojih obveznosti iz vabila k dajanju ponudbe ter je zavezan skleniti prodajno pogodbo z licitatorjem, ki na oglas z licitacijo pod tam določenimi pogoji odda ponudbo z najvišjo ceno za oglaševani izdelek ter se zaveže skleniti prodajno pogodbo. Licitator z odgovorom na oglas z licitacijo oziroma sodelovanjem v licitaciji odda pravno veljavno ponudbo k sklenitvi prodajne pogodbe pod pogoji iz ponudbe ter tam določene nakupne cene in pogoji iz oglasa z licitacijo. Pogodba je sklenjena, ko uporabnik licitatorju sporoči, da je oddal najboljšo ponudbo na oglas z licitacijo. V primeru neizpolnitve svojih obveznosti uporabnik in licitator odškodninsko odgovarjata.

Uporabnik mora v oglasu z licitacijo oziroma upravljavca upravljavcu sporočiti telefonsko številko, na kateri je dosegljiv kupcu. Če uporabnik telefonsko številko sporoči upravljavcu, uporabnik s tem dovoljuje upravljavcu, da številko sporoči kupcu. upravljavcu. Licitator mora v roku 24 ur po zaključku licitacije kontaktirati uporabnika. Če licitator v tem roku ne kontaktira ponudnika, uporabnik ni več zavezan sprejeti ponudbo in skleniti prodajne pogodbe ter lahko razveljavi oglas z licitacijo ter objavi nov oglas za licitacijo oglaševanega izdelka.

Uporabnik in licitator svoje obveznosti in pravice urejata samostojno, vendar ne v nasprotju z obveznostmi in pravicami določenimi v teh Splošnih pogojih. Njune obveznosti in pravice se presojajo tudi v skladu z ustrezno zakonodajo še zlasti Obligacijskim zakonikom in, če se ta uporablja, Zakonom o varstvu potrošnikov. Uporabnik se strinja, da lahko licitator odstopi od svoje ponudbe, če je bil uporabnikov oglas zavajajoč ali neresničen (npr. izdelek je oglaševan kot nov, čeprav je star). Licitator se ne more sklicevati na napake na izdelku, katere je uporabnik opisal v oglasu z licitacijo oziroma so bile licitatorju znane.

Omejitve pri oglasih z licitacijo/dražbo: Uporabnik mora pri oddaji oglasa z licitacijo upoštevati naslednje omejitve. Uporabnik ne sme in ne more dati ponudbe na svoj oglas z licitacijo. V primeru zlorabe licitacije (npr. uporabnik uporablja več uporabniških imen in sodeluje na svoji licitaciji),lahko upravljavec blokira vse uporabnike.. Obdobje v katerem lahko licitatorji oddajo svoje ponudbe na oglas z licitacijo je omejen na največ 30 (trideset) dni vključno z dnem objave oglasa z licitacijo.

Uporabnik ima lahko objavljeno samo eno licitacijo s pridržano ceno, po preteku licitacije lahko objavi ponovno licitacijo s pridržano ceno oziroma neomejeno število licitacij, če je začetna cena 0,00 EUR (nič evrov in nič centov), za poslovne partnerje in dražbe ni omejitve pri licitacijah s pridržano ceno.

Samostojna objava licitacij/dražb: Uporabnik lahko v primeru samostojne objave licitacij objavi neomejeno število licitacij na teden ob poljubnem času. Uporabnik sam izbere, kdaj licitacija postane aktivna in čas zaključka licitacije. Prav tako uporabnik sam poskrbi, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki veljajo za objavo licitacij. Samostojna objava licitacij je možna za vse pravne osebe, ki so registrirani uporabniki in imajo aktiven uporabniški račun (registracija je brezplačna za vse uporabnike) spletne strani kovine.si. Prav tako omogočamo možnost samostojne objave licitacij izbranim fizičnim osebam (posameznikom), ki so aktivni uporabniki spletne strani že vsaj šest mesecev (aktivni uporabnik je uporabnik, ki objavlja oglase in/ali sodeluje na forumu).

Samostojno objavo licitacij si uporabnik pridobi po preteku šestih mesecev (brez prekrška), ali, ko si pridobi naziv uporabnik**.

Vsebina oglasa z licitacijo/dražbo: Vsebina oglasa z licitacijo je vnaprej določena s tehničnimi postopki preko spletne strani kovine.si. Vsebina oglasa zajema naslov, besedilo, ceno, čas trajanja oglasa z licitacijo, fotografije in kontaktne podatke. Uporabnik mora pri določitvi vsebine oglasa slediti naslednjim navodilom in pravilom.

Naslov je kratek naziv oglaševanega izdelka, ki naj bo kar se da kratek in naj odraža vsebino licitacije (npr. 10 x srebrnik Dunajski filharmoniki). Besedilo licitacije zajema opis artikla, stanje artikla (tj. podroben opis stanja artikla tudi na primer poškodbe, napake), način prevzema artikla (npr. osebni,  po pošti, kombinacija), kraj prevzema artikla (tj. kraj, kjer je možen prevzem izdelka, oziroma opomba, da je možen samo osebni prevzem artikla, tj. izdelka ne pošiljate po pošti), strošek prevzema artikla (tj. poštni stroški), način plačila (npr. ob prevzemu, po pošti), kontaktni podatki (npr. telefonska številka in/ali e-poštni naslov). Cena oglasa z licitacijo mora biti določena na naslednji način bodisi kot začetna cena 0,00 EUR (nič evrov in nič centov), kar pomeni, da se licitacija začne na ničli in ponudniki licitirajo do željene cene, bodisi kot pridržana cena, kar pomeni minimalno oziroma začetna cena, za katero ste kot uporabnik pripravljeni prodati ponujeni artikel, bodisi kot cena za takojšen nakup (tj. cena, po kateri je uporabnik pripravljen takoj prodati oglaševani izdelek, kar pomeni, da se z oddajo ponudbe po tej ceni licitacija zaključi - vnos cene za takojšen nakup ni obvezen - vnos cene za takojšen nakup lahko prepreči, da bi ponujeni artikel dosegel najvišjo možno ceno, ker licitatorji vidijo vrednost, na katero ponudnik ceni ponujeni artikel).

 Čas trajanja oglasa z licitacijo se navede v obdobju v katerem uporabnik sprejema ponudbe licitatorjev na oglas z licitacijo, pri čimer je največji obseg trajanja licitacije 30 (trideset) dni in mora zadnji trenutek biti določen na točno uro na dan na katerega se oglas z licitacijo zaključi. Zadnji trenutek oglasa z licitacijo se podaljša za 1 (eno) dodatno minuto, če v zadnji 1 (eno) minuti pred zaključkom oglasa z licitacijo nekdo odda ponudbo. Če se čas trajanja licitacije podaljša, se zadnji trenutek oglasa z licitacijo izteče, ko poteče 1 (ena) dodatna minuta od oddaje zadnje ponudbe. Če je v tem času oddana nova ponudba, se čas trajanja licitacije podaljša še za 1 (eno) dodatno minuto od oddaje zadnje ponudbe.

Ostali pogoji: Uporabnik lahko kot ostale pogoje določi tudi najmanjši ali najvišji možen dvig cene za izboljšanje ponudbe na oglas z licitacijo (npr. najmanjši možen dvig cene je 0,10 EUR (nič evrov in deset centov).

Fotografija izdelka mora jasno in resnično predstaviti oglaševani izdelek, ki naj prikaže tako hrbtno kakor tudi sprednjo stran izdelka. Fotografija mora biti avtorsko delo uporabnika.

Kontaktni podatki uporabnikov, ki objavljajo oglas z licitacijo za zasebne name so: ime in priimek oziroma firma ter njena kontaktna oseba, e-poštni naslov, uporabniško ime in telefonska številka. Kontaktni podatki teh uporabnikov so vidni samo  uredništvu. Kontaktni podatki uporabnikov, ki objavljajo oglas ali oglas z licitacijo v okviru izvajanja gospodarske dejavnosti so: firma, sedež, poslovni naslov, registrski organ, matična številka, davčna številka, DDV številka (če je potrebno), pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov, kontaktna oseba, e-poštni naslov, uporabniško ime in telefonska številka ter katerikoli drugi podatki, ki jih morajo ti subjekti razkriti v skladu z ustrezno zakonodajo. Kontaktni podatki teh uporabnikov so javno vidni in dostopni.

Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca.